Guia de comerços i negocis locals

I Love Costa Daurada

Mestre Economistes

“La teva empresa en bones mans”. Experts a Salou: Economistes, auditors, advocats,graduats socials. Assessoria en els àmbits fiscal, comptable i laboral.

categoría – GESTORieS – salou

Fiscal, Laboral, Comptable & Més

El valor de les empreses

h

Fundació any 1986

.Membre del Registre d’Economistes Assessors Fiscals i
Laborals del Consell General d’Economistes.
Auditors oficials inscrits en l’Institut de Comptabilitat
i Auditoria de Comptes del Ministeri d’Economia i Hisenda.

ACTIVITATS PRINCIPALS:
Assessorament fiscal i laboral.
Consultoria empresarial.
Auditoria de comptes.

Z

Especialitats

Assessoria Fiscal
Assessoria Laboral i
de Recursos Humans
Assessoria Comptable
Auditoria financera
Consultoria Empresarial
Assessorament Mercantil
Assessoria immobiliària per a no residents

Obert tot l'any

De dilluns a dijous de 8.30 a 14.00 h.
Tardes de 16.00 a 19.00 h.
Divendres de 8.30 a 14.30 h.

Mestre Economistes: “Augmentem el valor de les empreses”

Mestre Economistes es presenta amb una àmplia cartera de clients que suposa un reconeixement als més de 30 anys de dedicació i especialització professional.

Avalat per un elenc de professionals integrat per economistes, auditors, advocats, graduats socials i experts en els àmbits fiscal, comptable i laboral, s’ha consolidat en la Costa Daurada, com un despatx referent en l’àmbit empresarial.

Els seus professionals estan especialitzats tècnicament en àmbits diversos, com el management empresarial, el dret mercantil, l’àmbit fiscal, la comptabilitat, la consultoria empresarial, les noves tecnologies i l’auditoria de comptes garanteixen la màxima eficàcia.

El principal objectiu del seu equip és oferir a les empreses un complet ventall de serveis en el marc legal, econòmic i financer. La seva vocació augmentar el “valor” de les empreses, en la mesura que les seves actuacions professionals van dirigides a disminuir els riscos derivats de les contingències fiscals, laborals, comptables i en definitiva, de les situacions de difícil avaluació que puguin minvar aquell valor intrínsec propi de cada empresa.

Economistas, auditores, abogados, graduados sociales.

Servei pròxim i personalitzat: “Per a nosaltres, tots els clients són importants”

A diferència de les grans signatures i de les multinacionals, la seva dimensió els ha permès proposar un servei altament personalitzat a la mesura de cada client, sense renunciar per això a les millors solucions possibles:

ASSESSORAMENT TRIBUTARI

El seu treball es basa en la planificació fiscal i assistència davant la inspecció d’Hisenda. Optimització de les polítiques fiscals a fi de minimitzar el seu impacte en el cost de la companyia. Gestió tributària, consultes, procediments, inspecció i reclamacions davant l’Administració Tributària.

A més posen l’accent en la constant informació al client: comunicació periòdica dels canvis i avantatges en la normativa fiscal. Assessorament fiscal i liquidació de tota mena d’impostos i envío de trimestral de la seva revista informativa.

Connexió online: des de les seves oficines perquè en qualsevol moment es disposi d’accés a tot el seu arxiu documental de declaracions, escriptures i informació fiscal i comptable de la seva empresa.

ASSESSORIA LABORAL

Aquest servei engloba un Pla integral en l’assessorament i la confecció de nòmines i butlletins sobre la base de l’aplicació d’aquella normativa que pugui aportar-li majors marges empresarials i això en serveis com:

 • Constitució i legalització inicial en matèria laboral per a empreses i persones físiques en els diferents règims de la Seguretat Social.
 • Confecció de fulles de salari mensual.
 • Anàlisi i estudi de les diferents modalitats de contractació de treballadors segons les necessitats del client.
 • Assessorament i càlcul dels diferents tipus d’acomiadaments.
 • Assistència i representació en tot tipus de procediments del Dret Laboral en Inspeccions de Treball i Seguretat Social.
COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS

La comptabilitat en l’empresa, és l’eina principal a través de la qual l’empresari pot conèixer l’estat de l’empresa i li permet prendre les decisions correctes. Mestres Economistes s’encarrega: de lac onfección conjunta amb els responsables de l’empresa del pressupost de la mateixa tant econòmic com financer. De la elaboració d’informe econòmic i financers periòdics que permetin definir el quadre de comandament en cada empresa. Asemás de la Assistència en la implantació de la comptabilitat analítica: Disseny de circuits comptables i administratius adequats a cada estructura.

S’organitzen revisions periòdiques dels processos comptables en la companyia del client, revisió de la informació facilitada i adequació dels controls interns.

AUDITORIA

En el camp de l’auditoria l’empresa Mestre Economistes transmet un enfocament personalitzat en l’elaboració del pla d’auditoria que comporta: Una Anàlisi de coneixements i habilitats rellevants per al seu sector. Dots organitzatius. Estructura de control efectiva. Processos comptables. Informació financera consistent i transparent. Alguns dels serveis implantats en l’execució d’una auditoria són:

 • Informe oficial sobre Comptes Anuals, amb finalitats obligatòries (públics) o voluntàries (privats).
 • Verificació de sistemes comptables, circuits administratius, generació de llistats financers, etc.
 • Anàlisi del control intern de companyies.
 • Certificacions oficials de documentació davant l’Administració o terceres persones.
CONSULTORIA

Quant a les consultories d’empresa la gestoria de Salou treballa un pla estratègic que passa per un desenvolupament operatiu aportant solucions personalitzades, simples i pràctiques:

 • Anàlisi valoració de l’estructura econòmica i societària de l’empresa, a fi de garantir la seva permanència en el temps en les successions familiars.
 • Minorar l’impacte fiscal d’impost de successions i donacions.
 • Reduir el risc econòmic que puguin tenir les empreses com a conseqüència de situacions de crisis.
 • I tot això a través de l’aplicació de normativa mercantil i fiscal que permeti realitzar reestructuracions de companyies.
ASSESSORAMENT MERCANTIL

Alguns dels serveis relacionats amb el camp mercantil que ofereix Mestre Economistes es poden resumir en; Estudi i constitució de societats mercantils; Modificacions estatutàries: trasllat de domicili social, canvis en els òrgans socials, objecte social…Fusions i dissolucions de societats mercantils. Preparació d’Actes de Junta. Redacció de documents mercantils, assessorament en qüestions d’aquesta índole, preparació dels documents notarials que resultin necessaris i redacció de tota mena de contractes.

Una altra de les branques referents de la companyia és l’assessorament immobiliari per a no residents.

Optimizació per a les empreses

{

 

“La nostra vocació és augmentar el “valor” de les empreses, les nostres actuacions professionals van dirigides a disminuir els riscos de les situacions de difícil avaluació que puguin minvar aquell valor intrínsec propi de cada empresa.” - Miquel Mestres

RECOMENDACIÓ DEL MES

Estalviï imposats - Estalviï costos

Realitzem un diagnòstic de l’estat econòmic i fiscal de la seva empresa. Consulti’ns sense compromís!

Empresas de Salou

Guía de empresas y comercios de Salou.

Empresas de Cambrils

Cambrils, barques de pescadors al Port.

Empresas de Vila-seca

Plaça de l'Esgésia, turisme familiar a Vila-seca.

Empresas de La Pineda

Grup escultòric La Pineda, turisme familiar.
La teva empresa de proximitat:

Mestre Economistes | C/ Via Roma, 26. Salou

Mestre Economistes

Retail Tour Costa Daurada

Empreses Salou

Empreses Cambrils

Empreses Vila-seca

Empreses La Pineda

Pin It on Pinterest